UÇAN ÇOCUKLAR

Dersler çocuklar ve ebeveynlerinin veya bakıcılarının katılımıyla gerçekleşir. Yaşına göre grup ve özel derslerle fiziksel özellikleri uygunluk gösterdikten sonra veli kontrolünde olur. Bir halata, kumaşa ağaçlara tırmanma, bağlama teknikleri ve salıncak kavramı çocuk saf coşkusuyla gösterilip öğretilir. Çocukları oyun unsuru ile uçuş hareketleriyle kendine ve çevreye güveni teşvik etmek, eğitmen ve veli tarafından sağlanır. Dersler müzik eşliğinde pastel boyalarla kocaman tualler, çeşitli salıncak öne geri sallanma hareketleriyle, boyanarak yapılır.
Çocuklar için vücudun kinestetik, anatomik gelişimine ve sanat gözü, pratik zeka, erken çocukluk gelişiminde önemli bir şekilde desteklemiş olunur.